Ryzyko na rynku nieruchomości

Ryzyko na rynku nieruchomości

Pomimo, że ryzyko związane z inwestowaniem w nieruchomości jest stosunkowo niewielkie, nie należy go bagatelizować. Ponadto podejmując odpowiednie działania, można ograniczyć różnego rodzaju ryzyko. Może się ono pojawić na każdym etapie inwestowania. W przypadku pozyskania nieruchomości, ryzyko związane jest z wyceną oraz samą transakcją. Z...